ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΩ

Εισαγωγή  –  Πάνελ Υψηλής Θερμοκρασίας  –  Πάνελ Γυάλινα  –  Πάνελ χωρίς Πλαίσιο  –  Θερμοστάτες Χώρου  –  Φωτογραφίες

Με βάση τις αλλαγές που έγιναν στα τιμολόγια της ΔΕΗ τον Ιανουάριο του 2013, έχουμε τα εξής:

I. 1.Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν έως και 800 κιλοβατώρες το τετράμηνο, αυξάνεται από τα 0,05625 ευρώ στα 0,7793 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά…38,5%
II. 2.Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν από 800 έως 1000 κιλοβατώρες το τετράμηνο, αυξάνεται από τα 0,0785 ευρώ στα 0,0946 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά…20,5%
III. 3.Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν από 1000 έως 1200 κιλοβατώρες το τετράμηνο, αυξάνεται από τα 0,0815 ευρώ στα 0,0946 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά…16,07%
IV. 4.Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν από 1201 έως 1600 κιλοβατώρες το τετράμηνο, αυξάνεται από τα 0,0815 ευρώ στα 0,0946 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά…16,07%
V. 5.Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν από 1601 έως 2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο, αυξάνεται από τα 0,0815 ευρώ στα 0,0946 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά…16,07%
VI. 6.Η χρέωση της κιλοβατώρας για όσους καταναλώνουν από 2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο και πάνω, αυξάνεται από τα 0,09155 ευρώ στα 0,10252 ευρώ δηλαδή ανατιμάται κατά 14,9%
VII. 7.Το πάγιο για όσους έχουν τριφασικό ρεύμα, μειώνεται κατά 50% δηλαδή από τα 9,2 στα 4,8 ευρώ εφόσον βέβαια η συνολική κατανάλωση, υπερβαίνει τις 800 κιλοβατώρες. Για όσους καταναλώνουν λιγότερες από 800 κιλοβατώρες το πάγιο παραμένει αμετάβλητο. Αμετάβλητο παραμένει το πάγιο και για όσους έχουν μονοφασική παροχή
VIII.8.Η χρέωση ανά κιλοβατώρα για όσους έχουν ενεργοποιήσει το νυχτερινό τιμολόγιο, αυξάνεται από τα 0,054 ευρώ ανά κιλοβατώρα στα 0,0661 ευρώ ανά κιλοβατώρα δηλαδή αυξάνεται κατά 22,4%
IX. 9.Το πάγιο για το νυχτερινό τιμολόγιο, μειώνεται από τα 4 ευρώ, στα δύο ευρώ
X. 10.Στις λεγόμενες «λοιπές χρεώσεις» οι οποίες όμως επίσης προσαυξάνουν το συνολικό λογαριασμό, υπάρχουν ανατιμήσεις. Για παράδειγμα, η τιμή ισχύος ανεβαίνει από τα 0,16 στα 0,17 ευρώ. Μειώνεται η τιμή της Kwhγια τον υπολογισμό των λοιπών χρεώσεων από τα 0,0605 στα 0,00541 ευρώ ανά Kwhενώ η χρέωση ισχύος ανατιμάται από τα 0,59 ευρώ στα 0,63 ευρώ.

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω και δεχόμενοι οτι το 70% των πελατών μας έχει τοποθετήσει στο χώρο του τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης ως κύρια μορφή θέρμανσης, τότε θα ανηκει στην κατηγορία των καταναλωτών που υπερβαίνουν τις 2000kwh και η τελική τιμή της kwh υπολογίζεται με 0.162€ και συμπεριλαμβάνει όλες τις λοιπές χρεώσεις εκτός από το ΕΕΤΗΔΕ και την ΕΡΤ.

1234567891011