Επικοινωνία

Μέγαρο Ντορέ (Πλατεία Ελευθερίας)

Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810225343, Fax: 2810225344
e-mail: almalev7@gmail.com